Let’s chill!

Ventilatie

Zonder een goede ventilatie-installatie zal de luchtkwaliteit in onze goed geïsoleerde woningen snel achteruit gaan. Gecontroleerd ventileren zorgt voor gezonde binnenlucht. Door een goede installatie krijgen vochtproblemen of schimmelvorming minder kans in je woning.

Systeem C

Een ventilatiesysteem type C heeft een natuurlijke toevoer en een mechanische afvoer van de lucht. De ventilatie-units zijn ontwikkeld voor toepassing van mechanische afvoer in de zogenaamde natte ruimtes zoals badkamer, toilet, wasplaats, keuken, … . De luchttoevoer in de woning gebeurt via raamroosters in de droge ruimtes zoals woonkamer, slaapkamer, bureau, … .

De nieuwe ventilatie-units zijn uitgerust met vraagsturing d.m.v. sensoren. Hierdoor verbruik je minder energie.

Systeem D

In tegenstelling tot een ventilatiesysteem C werkt een ventilatiesysteem type D volledig mechanisch. Zo worden zowel toe- als afvoer mechanisch geregeld.

Net zoals bij een type C wordt er lucht toegevoerd in de droge ruimtes en lucht afgevoerd in de natte ruimtes. Type D is een balansventilatiesysteem dat verse buitenlucht mechanisch aanzuigt, filtert en voorverwarmt in een ingebouwde warmtewisselaar. Daarna wordt deze lucht in de woning geblazen. De vervuilde lucht wordt ook mechanisch afgezogen, hierbij wordt de bestaande warmte in deze lucht herbruikt. Deze warmteoverdracht zorgt voor een energiezuinige ventilatie.

Systeem E

Een ventilatiesysteem E werkt op dezelfde basis als een C-systeem. Bij het E-systeem wordt vraaggestuurde ventilatie intelligent gecombineerd met een lucht-/water-warmtepomp. Die recupereert de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht voor lage temperatuurverwarming en de productie van sanitair warm water. Voor dat warm water zit – nog in hetzelfde toestel – een boilervat van 300 liter geïntegreerd. Het resultaat is een uiterst intelligente oplossing die niet alleen gezondheid en comfortabele ventilatie op maat garandeert, maar ook sanitair warm water én lage-temperatuurruimteverwarming voorziet.

Het hybride systeem werkt in combinatie met een klassieke condensatieketel, die als back-up bijspringt wanneer er te weinig warmte uit de ventilatielucht gerecupereerd wordt of wanneer de vraag naar verwarming of warm water te groot is.